Regulament intern de funcţionare

 

1. Membrii trebuie să respecte întotdeauna Regulamentul Intern de Funcţionare al World Class, afișat în centrele de sănătate și pe site-ul www.worldclass.ro, precum şi orice alte reglementări specifice, afişate şi/sau amplasate în diferite zone ale centrelor de sănătate „World Class”® (recepţie, săli de antrenament, săli de antrenament de grup, piscină, saună, vestiare etc.).

2. Programul de funcţionare al centrelor de sănătate „World Class”® este disponibil la recepția centrelor de sănătate și pe pagina de internet www.worldclass.ro. World Class îşi rezervă dreptul de a modifica oricând programul de funcţionare al centrelor de sănătate precum şi orele de program ale cursurilor organizate în cadrul centrelor de sănătate, modificările urmând a fi aduse la cunoştinţa Membrilor în timp util, prin afişare la recepția centrelor de sănătate sau pe website-ul World Class. Membrii trebuie să respecte întocmai programul de funcţionare al centrelor de sănătate „World Class”®.

3. În cazul în care Membrul refuză sau se află în imposibilitate, indiferent din ce motive, să prezinte Cardul de Membru la recepţia centrului de sănătate, World Class îşi rezervă dreptul de a interzice accesul acestuia în incinta centrului de sănătate respectiv. La pierderea cardului, Membrul va achita către World Class o taxă egală cu echivalentul în Lei al sumei de 20 Euro, în scopul înlocuirii respectivului Card de Membru. Încredinţarea de către Membru a Cardului de Membru către o altă persoană, în vederea folosirii acestuia, atrage după sine rezilierea Abonamentului, în condiţiile prevăzute la Secţiunea III din Abonament.

4. Accesul şi participarea Membrilor la antrenamentele de fitness de grup, organizate de către World Class sub conducerea antrenorilor din cadrul centrelor de sănătate „World Class”®, se va face numai în limita locurilor disponibile.

5. Şedinţa de evaluare cu antrenor personal, precum și intrările pentru invitaţi, vor putea fi de folosite în oricare din centrele de sănătate „World Class”® la care Membrul are acces, în funcţie de tipul de Abonament deţinut de acesta.

6. Membrilor li se interzice utilizarea în cadrul centrelor de sănătate „World Class”® a unui limbaj neadecvat sau ofensator precum și orice tip de violenţă fizică şi/sau verbală, atât faţă de ceilalţi Membri sau invitaţi ai Membrilor, cât şi faţă de personalul World Class. Membrii care sunt nemulțumiţi de serviciile World Class trebuie să anunţe recepţia în acest sens ori să completeze un formular de tip „Feedback”, aflat la recepţia centrelor de sănătate „World Class”®.

7. Membrilor și/sau invitaților li se interzice utilizarea sălilor aflate în incinta centrelor de sănătate „World Class”® în scopuri comerciale. Pentru evitarea oricărui dubiu, prin utilizarea sălilor aflate în incinta centrelor de sănătate „World Class”® în scopuri comerciale se înţelege faptul că Membrii și/sau invitații nu pot oferi altor Membri sau terţi, contra cost, servicii de antrenament personalizat sau orice alte servicii, cu scop comercial și nici nu vor solicita ori primi din partea unui alt Membru și/sau invitat, contra cost ori gratuit servicii de antrenament personalizat. Antrenorii desemnaţi de World Class sunt singurele persoane abilitate să presteze servicii de antrenament personalizat, iar aceste servicii sunt disponibile la un cost suplimentar.
De asemenea, în incinta centrelor de sănătate „World Class”® este interzisă publicitatea de orice fel precum şi împărţirea de broşuri sau alte mesaje personale precum și vănzarea de produse de către Membri, cu excepția parteneriatelor încheiate cu World Class în acest sens.

8. Fumatul şi folosirea tutunului nu sunt permise în incinta centrelor de sănătate „World Class”®. Consumul de băuturi alcoolice, droguri, medicamente sau consumul şi/sau comercializarea oricăror substanţe ilegale de către Membri este strict interzisă în incinta centrelor de sănătate „World Class”®. Membrii convin să nu utilizeze centrele de sănătate „World Class”® şi să nu întreprindă nicio activitate dacă sunt sub influenţa drogurilor, băuturilor alcoolice sau a medicamentelor care pot afecta capacitatea Membrului de a folosi oricare dintre echipamentele de la centrele de sănătate.

9. Constituie încălcări ale Regulamentului Intern de Funcţionare următoarele acţiuni sau omisiuni: nerespectarea orelor de program, folosirea unui limbaj neadecvat, ofensator, fumatul în incinta centrelor de sănătate, antrenamentul efectuat cu o persoană care nu este angajat/colaborator al World Class, comercializarea şi/sau afişarea în incinta centrelor de sănătate a broşurilor sau oricăror alte mesaje personale, săriturile în piscină, comportamentul neadecvat, violenţa fizică sau verbală față de un alt Membru, invitat al unui Membru sau angajat/colaborator al World Class, nerespectarea regulilor referitoare la igienă şi curăţenie în incinta centrelor de sănătate „World Class”®, efectuarea de fotografii şi/sau înregistrări video în incinta centrelor de sănătate „World Class”®, fără acordul scris şi prealabil al World Class, folosirea în mod necorespunzător a echipamentelor de antrenament, expunerea părţilor intime ale corpului în incinta sălilor de antrenament şi/sau zonelor de piscină, permiterea de către Membri a accesului copiilor minori, cu vârste mai mici de 16 ani, în incinta sălilor de antrenament, fără aprobarea scrisă şi prealabilă a conducerii centrului de sănătate World Class precum şi orice alte acţiuni sau omisiuni care sunt calificate drept încălcări ale Abonamentului de către conducerea centrului de sănătate World Class.

10. În cazul în care Membrul a săvârşit vreuna dintre faptele menţionate la art. 9. de mai sus, World Class va avea dreptul:
I) de a suspenda Abonamentul acestuia, cu interzicerea accesului Membrului în incinta centrelor de sănătate „World Class”®, pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 luni şi, în funcţie de natura şi/sau gravitatea respectivei încălcări;
II) de a rezilia Abonamentul, fără a fi necesară punerea în întârziere a Membrului (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil), caz în care preţul Abonamentului sau orice parte a acestuia va fi reţinut de către World Class cu titlul de daune prestabilite.

11. Constituie încălcări grave ale prezentului Regulament Intern de Funcţionare următoarele acţiuni sau omisiuni: vânzarea neautorizată a Abonamentelor şi a Cardurilor de Membru de către alte persoane decât cele autorizate de către World Class, distribuţia şi/sau consumul băuturilor alcoolice, al drogurilor, medicamentelor sau altor substanţe ilegale, deţinerea şi/sau folosirea armelor de foc, cu gaz, electroşocuri precum şi orice fel de arme, utilizarea oricăror forme de violenţă, desfăşurarea de activităţi neautorizate sau solicitarea unor remuneraţii în schimbul activităţilor prestate de persoane neautorizate, comportamentul neadecvat.

12. În cazul în care Membrul a săvârşit vreuna dintre faptele menţionate la art. (11) de mai sus, acesta urmează să fie îndepărtat imediat din incinta centrului de sănătate, aplicându-i-se totodată şi interdicţia de a mai intra în incinta centrelor de sănătate „World Class”®. Totodată, World Class îşi rezervă dreptul de a rezilia Abonamentul, fără a fi necesară punerea în întârziere a Membrului (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil), caz în care preţul Abonamentului sau orice parte a acestuia va fi reţinut de către World Class cu titlul de daune prestabilite.

13. Membrii nu au acces în zonele din cadrul centrelor de sănătate „World Class”® care sunt destinate exclusiv personalului World Class.

14. Pe perioada în care Membrul se află în interiorul centrului de sănătate „World Class”®, Cardul de Membru al acestuia va fi păstrat la recepţia centrului de sănătate „World Class”® respectiv. În baza prezentării Cardului de Membru la recepţia centrului de sănătate „World Class”®, Membrul va primi o cheie de vestiar şi 2 prosoape (gratuit ori contra cost în funcție de politica fiecărui centru de sănătate), care vor rămâne asupra sa pe toată durata șederii și care trebuie returnate la recepţie de către Membru, la momentul plecării sale din centrul de sănătate „World Class”®. În cazul în care Membrul nu restituie la plecare cheia de la vestiar, acesta va trebui să achite World Class echivalentul în Lei al sumei de 20 Euro, cu titlu de taxă de înlocuire. În cazul în care Membrul nu restituie la plecare prosoapele, acesta va trebui să achite World Class echivalentul în Lei al sumei de 10 Euro pentru prosopul mare şi echivalentul în Lei al sumei de 5 Euro pentru prosopul mic, cu titlu de taxă de înlocuire.

15. Vestiarul şi cheia de la vestiar pot fi utilizate de către Membri numai pe parcursul unei singure intrări în incinta centrului de sănătate. Membrii nu vor putea depozita peste noapte obiecte personale în vestiarele centrului de sănătate. Membrii îşi pot păstra toate bunurile personale închise în vestiarele aflate în incinta centrelor de sănătate și vor păstra cheia asupra lor, bunurile personale rămânând în paza și custodia Membrului pe toată durata șederii. Nicio clauză din prezentul contract si nicio acțiune sau declarație a vreunui prepus World Class nu va fi interpretată ca o obligație a World Class de a asigura paza bunurilor personale ale Membrului ori ca o preluare în custodie ori depozit a acestora, sens în care World Class este exonerată de orice răspundere pentru pierderea, deteriorarea (totală sau parţială) sau pentru furtul bunurilor personale ale Membrilor, pe perioada cât aceştia se află în incinta centrelor de sănătate.

16. Este strict interzisă expunerea părţilor intime ale corpului de către Membri sau de către invitaţii acestora, în sălile de antrenament sau în zona de piscină a centrelor de sănătate.

17. Membrii sunt obligaţi să poarte echipament sportiv adecvat pe tot parcursul antrenamentului, respectiv trening, tricou, pantaloni scurţi şi pantofi de sport adecvaţi sălilor de antrenament. Membrii vor purta în zona de piscină costume de baie adecvate, inclusiv acoperirea părţii superioare a trunchiului (bust) în ceea ce priveşte Membrii de sex feminin. Este interzisă intrarea Membrilor şi/sau invitaţilor acestora în sălile de antrenament sau în zona de piscină cu pantofi de stradă.

18. Membrilor care efectuează exerciţii cu greutăţi mari li se recomandă să solicite sprijinul unui antrenor al World Class sau al unui partener de antrenament, respectiv a unui alt Membru. Membrii vor pune la locul special destinat, din cadrul sălii de antrenament, toate greutăţile precum şi orice alte echipamente utilizate în cadrul antrenamentului, la încheierea fiecărei şedinţe de antrenament. În scopul menţinerii unui grad înalt de igienă, toţi Membrii trebuie să folosească, în timpul antrenamentului, prosoapele din dotare şi să depoziteze orice deşeuri în spaţiile special amenajate în acest scop în interiorul centrelor de sănătate.

19. Este interzisă intrarea Membrilor sau a invitaţilor acestora în sălile de antrenament şi în incinta piscinei, cu produse alimentare ori pahare sau alte recipiente.

20. Este interzisă efectuarea pozelor şi/sau înregistrărilor video de către Membri, în incinta centrelor de sănătate, fără acordul prealabil, exprimat în formă scrisă, al World Class.

21. Din motive de securitate, este strict interzisă deţinerea de către Membri sau de către invitaţii acestora a oricăror arme, în incinta centrelor de sănătate „World Class”®, inclusiv dar fără a se limita la pistoale cu gloanţe, pistoale cu gaz, spray-uri paralizante sau electroşocuri.

22. Comercializarea şi/sau consumul băuturilor alcoolice, al substanţelor narcotice şi/sau altor substanţe halucinogene este strict interzisă în incinta centrelor de sănătate „World Class”®.

23. Membrii care utilizează piscinele din incinta centrelor de sănătate „World Class”® declară pe proprie răspundere că dețin aptitudinile necesare și au solicitat avizul prealabil al medicului în vederea utilizării lor în condiții de siguranță, exonerând de răspundere World Class pentru orice vătămare suferință ori eventual deces survenit datorită necunoașterii ori insuficienței cunoștințelor tehnicii de înot, a lipsei condiției fizice sau a antrenamentului corespunzător ori stării de sănătate necesare utilizării piscinei in condiții de siguranță. Din motive de securitate, săriturile în piscinele din cadrul centrelor de sănătate „World Class”® sunt, de asemenea, interzise.

24. Copiii minori ai Membrilor, cu vârste cuprinse între 12-16 ani, vor putea încheia un Abonament în nume propriu cu încuviințarea prealabilă scrisă a părintelui/tutorelui şi vor putea avea acces în incinta zonei de piscină numai sub stricta supraveghere a părinţilor sau a antrenorilor din cadrul centrelor de sănătate „World Class”®. De asemenea, copiii minori ai Membrilor cu vârste cuprinse între 12-16 ani, vor putea avea access la cursurile organizate special pentru copii in centrele de sănătate „World Class”®, precum și în sălile de antrenament, dar numai în prezența antrenorului personal și cu achitarea costului reprezentând serviciile oferite suplimentar Abonamentului de catre antrenorul personal.
Copiii minori cu vârste cuprinse între 16 -18 ani vor putea încheia un Abonament în nume propriu cu încuviințarea prealabilă scrisă a părintelui/tutorelui şi vor putea avea acces la toate serviciile World Class conform tipului de Abonament incheiat.

25. World Class nu va fi responsabilă pentru eventualele accidentări sau vătămări de orice natură suferite de copiii minori ai Membrilor în interiorul centrelor de sănătate „World Class”®.

26. Membrii trebuie să îşi însoţească invitaţii pe durata vizitei lor, iar dacă invitatul are mai puţin de 18 ani, membrul adult care îl însoţeşte trebuie să certifice, în scris, că părintele (părinţii) invitatului l-au încredinţat pe acesta și că a obținut consimțământul părintelui/tutorelui invitatului minor în acest scop. Invitaţii trebuie să completeze lizibil şi, de asemenea, să semneze în registrul invitaţilor şi să prezinte un act de identitate valabil. World Class îşi rezervă dreptul de a refuza primirea oricărui invitat.

27. Membrul a luat cunoştinţă şi acceptă faptul că, pe perioada derulării Abonamentului, World Class își rezervă dreptul de a modifica orarul cursurilor organizate in centrele de sănătate „World Class”® precum și de a anula aceste cursuri cu notificarea prealabilă transmisă Membrului într-un termen rezonabil. De asemenea, World Class va comunica Membrului situațiile de care World Class are cunoștință sau pe care le poate anticipa în mod rezonabil și care pot limita sau restricționa accesul Membrului la serviciile furnizate de World Class conform Contractului, precum dar fără a se limita la evenimentele cu caracter sportiv sau promoțional organizate de World Class sau de partenerii săi.

28. Orice sugestie, reclamație, plângere, sesizare sau solicitare din partea Membrilor (“Cererea”) se va formula în scris și se depune la recepția oricăruia dintre centrele de sănătate World Class în cel mult 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului. Cererea va trebui să conţină obligatoriu următoarele elemente: numele şi prenumele persoanei care adresează plângerea (denumirea, în cazul persoanei juridice); calitatea acestuia (numai dacă persoana care semnează plângerea este împuternicit al unei alte persoane ori reprezentant al unei persoane juridice); datele de identificare (domiciliu, CNP, serie şi număr de buletin, în cazul persoanei fizice / sediu social, cod unic de identificare, număr de înregistrare în Registrul Comerţului, în cazul persoanei juridice); descrierea completă a evenimentului precum şi data când s-a produs şi, dacă este cazul, ora la care s-a produs; adresa completă şi corectă la care răspunsul World Class va fi expediat; data întocmirii; semnătura persoanei care adresează Cererea (şi ştampila dacă este vorba de o persoană juridică). Toate Cererile adresate vor fi solutionate în termen de 15 zile de la data înregistrării acestora în evidențele World Class. World Class îşi rezervă dreptul de a refuza soluţionarea Cererii dacă oricare dintre elementele de mai sus lipsesc. World Class nu garantează soluţionarea favorabilă a Cererilor.