Regulament intern de funcţionare

 1. Membrii trebuie să respecte întotdeauna Regulamentul Intern de Funcţionare al World Class, precum şi reglementările, politicile sau procedurile, astfel cum acestea vor fi afișate pe site-ul www.worldclass.ro si/sau in zona Contului de Membru, si/sau în centrele de sănătate/sport, înclusiv in diferite zone ale centrelor de sănătate World Class (recepţie, săli de antrenament, săli de antrenament de grup, piscină, saună, vestiare etc.). Toate astfel reguli, politici, proceduri, fac parte integranta din prezentul Regulament Intern de Functionare World Class.
 2. Programul de funcţionare al centrelor de sănătate „World Class”® este disponibil la recepția centrelor de sănătate și pe pagina de internet www.worldclass.ro precum si in Contul de Membru. World Class îşi rezervă dreptul de a modifica oricând programul de funcţionare al centrelor de sănătate precum şi orele de program ale cursurilor de sport organizate în cadrul centrelor de sănătate, modificările urmând a fi aduse la cunoştinţa Membrilor în timp util, prin afişare la recepția centrelor de sănătate si/sau pe website-ul World Class si/sau. Membrii trebuie să respecte întocmai programul de funcţionare al centrelor de sănătate „World Class”® si/sau in zona Contului de Membru. Membrii trebuie sa urmareasca programul de functionare a centrelor de sanatate World Class si sa rezerve o clasa, potrivit Regulamentului de rezervări clase de group fitness si de Aplicare Penalitati.
 3. Membrul are obligatia sa aiba intodeauna cu el cardul de membru, pentru check-in, acces in locatia centrului de sanatate World Class, si pentru accesarea vestiarelor. Membrii care solicita accesul fara o poza de profil nu vor avea acces in locatiile World Class. În cazul în care Membrul refuză sau se află în imposibilitate, indiferent din ce motive, să prezinte cardul de membru la recepţia centrului de sănătate, World Class îşi rezervă dreptul de a interzice accesul acestuia în incinta centrului de sănătate respectiv. In cazul in care Membrul solicita accesul in locatiile World Class fara a fi in posesia cardului sau de membru, fie din cauza pierderii sau deteriorarii cardului, sau alte cauze, Membrul va achita către World Class o taxă de 15 Lei, în scopul înlocuirii respectivului card de Membru, numai astfel putand fi posibil accesul in centru. Încredinţarea de către Membru a cardului de membru către o altă persoană, în vederea folosirii acestuia in centrele World Class in care Membrul are acces, atrage după sine rezilierea Abonamentului, în condiţiile prevăzute la Secţiunea III din Abonament.
 4. Accesul şi participarea Membrilor la antrenamentele de fitness de grup, organizate de către World Class sub conducerea antrenorilor din cadrul centrelor de sănătate World Class, se va face numai în limita locurilor disponibile si numai daca Membrul efectueaza check-in-ul la receptie potrivit Regulamentului de rezervări clase de group fitness  si de Aplicare Penalitati, prin prezentarea cardului sau de membru, daca membrul are fotografie in profilul de membru pentru a-si dovedi indentitatea, si in baza bonului emis la receptie pentru clasa rezervata. Membrilor le este interzis sa vina in facilitatile World Class cu Antrenorii Personali. Membrii se pot antrena doar cu colaboratorii (Antrenori Personali) si personalul aprobat al World Class. Membrii sau invitatii care nu participa la o clasa de fitness trebuie sa astepte in receptie/lobby.
 5. Şedinţa de evaluare cu un Antrenor Personal, precum și intrările pentru invitaţi, vor putea fi de folosite în oricare din centrele de sănătate World Class de la nivelul de servicii Basic la Platinum, si in conformitate cu regulile de utilizare,  disponibile pe website-ul World Class sau in zona Contului de Membru.
 6. Membrilor li se interzice utilizarea în cadrul centrelor de sănătate World Class a unui limbaj neadecvat sau ofensator precum și orice tip de violenţă fizică şi/sau verbală, atât faţă de ceilalţi Membri sau invitaţi ai Membrilor, cât şi faţă de personalul World Class. Membrii care sunt nemulțumiţi de serviciile World Class trebuie să anunţe personalul de la recepţie în acest sens ori să completeze un formular de tip „Feedback”, disponibil la recepţia centrelor de sănătate World Class sau sa faca o reclamatie conform art. 27 de mai jos.
 7. Membrilor și/sau invitaților li se interzice utilizarea sălilor aflate în incinta centrelor de sănătate World Class în scopuri comerciale. Pentru evitarea oricărui dubiu, prin utilizarea sălilor aflate în incinta centrelor de sănătate World Class în scopuri comerciale se înţelege faptul că Membrii și/sau invitații nu pot oferi altor Membri sau terţi, servicii de antrenament personalizat sau orice alte servicii, cu scop comercial și nici nu vor solicita ori primi din partea unui alt Membru și/sau invitat, servicii de antrenament personalizat de niciun fel. Antrenorii desemnaţi de World Class sunt singurele persoane abilitate să presteze servicii de antrenament personalizat, iar aceste servicii sunt disponibile la un cost suplimentar. De asemenea, în incinta centrelor de sănătate World Class este interzisă publicitatea de orice fel precum şi împărţirea de broşuri sau alte mesaje personale precum și vănzarea de produse de orice fel, cu excepția vanzarilor in baza parteneriatelor încheiate cu World Class.
 8. Fumatul şi folosirea tutunului nu sunt permise în incinta centrelor de sănătate World Class. Accesul in cadrul centrelor World Class sub influenta alcoolului, drogurilor, stimulentelor, sedativelor/substantelor halucinogene sau substantelor ilegale sau unor altor asemenea substante sau consumul acestora in centrele World Class a precum si comercializarea/vanzarea acestora, este interzisa. Membrii ar trebui sa fie constienti de faptul ca utilizarea centrelor de sanatate World Class, cum ar fi de pilda sauna (umeda & uscata) sub influenta unor asemenea substante pot afecta capacitatea Membrului de a se antrena, de a desfasura activitati sportive sau de a folosi oricare dintre echipamentele centrelor de sănătate World Class si pot avea consecinte deosebit de grave asupra sanatatii lor.
 9. Constituie încălcări ale Regulamentului Intern de Funcţionare, ale Termenelor si Conditiilor si si ale politicilor interne, regulilor si procedurilor, următoarele acţiuni sau omisiuni: incalcarea regulilor de utilizare a invitatiilor, incalcarea Regulamentului privind accesul copiilor, utilizarea abuziva a sistemului de rezervari si/sau a Regulamentului de rezervări clase de group fitness  si de Aplicare Penalitati, incalcarea regulilor sau utilizarea frauduloasa a Regulilor privind Suspendarea Abonamentului, nerespectarea orelor de program, folosirea unui limbaj neadecvat, ofensator, fumatul în incinta centrelor de sănătate, antrenamentul efectuat cu o persoană care nu este angajat/colaborator al World Class care nu este Antrenor Personal, comercializarea şi/sau afişarea în incinta centrelor de sănătate World Class a pliantelor / broşurilor sau oricăror alte mesaje personale, săriturile în piscină, comportamentul neadecvat, violenţa fizică sau verbală față de un alt Membru, invitat al unui Membru sau personal al World Class, nerespectarea regulilor referitoare la igienă şi curăţenie, efectuarea de fotografii şi/sau înregistrări video în incinta centrelor de sănătate World Class, fără acordul scris şi prealabil al World Class, folosirea în mod necorespunzător a echipamentelor de antrenament, expunerea părţilor intime ale corpului în incinta sălilor de antrenament şi/sau zonelor de piscină, permiterea de către Membri a accesului copiilor minori, cu vârste mai mici de 16 ani, în incinta sălilor de antrenament, fără aprobarea scrisă şi prealabilă a World Class precum şi orice alte acţiuni si/sau omisiuni /incalcari care sunt calificate de către conducerea World Class ca fiind încălcări ale Abonamentului/ alte altor reguli si proceduri cum ar fi cele privind accesul copiilor/utilizarea invitatiilor si/sau a beneficiilor/suspendarea Abonamentului/regulile de rezervari antrenamente de grup.
 10. În cazul în care Membrul a săvârşit vreuna dintre faptele menţionate la art. 9. de mai sus, World Class va avea dreptul: I) de a suspenda Abonamentul acestuia, pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 luni, în funcţie de gravitatea respectivei încălcări; II) de a rezilia Abonamentul, fără a fi necesară punerea în întârziere a Membrului (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil), caz în care preţul Abonamentului sau orice parte a acestuia va fi reţinut de către World Class cu titlul de daune prestabilite.
 11. Constituie de asemenea încălcări ale Termenilor si Conditiilor si ale politicilor, regulilor si regulamentelor World Class urmatoarele: vânzarea neautorizată a Abonamentelor şi a cardurilor de membru de către alte persoane decât cele autorizate de către World Class, intrarea in World Class sub influenta, vanzarea/distribuţia şi/sau consumul de tutun, băuturi alcoolice, droguri, stimulente, sedative, substante halucinogene, sau alte substante ilegale, deţinerea şi/sau folosirea armelor de foc, cu gaz, electroşocuri precum şi orice fel de arme, utilizarea oricăror forme de violenţă, desfăşurarea de orice tip de activităţi neautorizate sau solicitarea unor remuneraţii în schimbul activităţilor prestate de persoane neautorizate, comportamentul neadecvat.
 12. În cazul în care Membrul a săvârşit vreuna dintre faptele menţionate la art. 11 de mai sus, acesta urmează să fie îndepărtat imediat din incinta centrului de sănătate, aplicându-i-se totodată şi interdicţia de a mai intra în incinta centrelor de sănătate World Class. Totodată, World Class îşi rezervă dreptul de a rezilia Contractul/Abonamentul, fără a fi necesară punerea în întârziere a Membrului (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil), caz în care preţul Abonamentului sau orice parte a acestuia va fi reţinut de către World Class cu titlul de daune prestabilite.
 13. Membrii nu au acces în zonele din cadrul centrelor de sănătate World Class care sunt destinate exclusiv personalului acestora.
 14. Pe perioada în care Membrul se află în interiorul centrului de sănătate World Class, cardul de Membru al acestuia va fi păstrat la recepţie. In functie de centrul de sanatate World Class, in baza prezentării cardului de Membru la recepţie, Membrul va primi o cheie de vestiar şi 2 prosoape (gratuit ori contra cost în funcție de politica centrului de sănătate respectiv), care vor rămâne asupra sa pe toată durata șederii și care vor trebui returnate la recepţie de către Membru, la momentul plecării sale din centrul de sănătate World Class. În cazul în care Membrul nu restituie la plecare cheia de la vestiar, acesta va trebui să achite World Class 15 Lei, cu titlu de taxă de înlocuire. În cazul în care Membrul nu restituie la plecare prosoapele, acesta va trebui să achite World Class 80 Lei pentru prosopul mare şi 45 de Lei pentru prosopul mic, cu titlu de taxă de înlocuire.
 15. Vestiarul şi cheia de la vestiar pot fi utilizate de către Membri numai pe parcursul unei singure intrări în incinta centrului de sănătate. Membrilor le este interzis sa depoziteze peste noapte obiecte personale in vestiarele centrului de sănătate. Membrii îşi pot păstra toate bunurile personale închise în vestiare și vor păstra cheia in siguranta asupra lor. Membrii sunt singurii responsabili pentru bunurile personale, care rămân în paza și custodia Membrului pe toată durata sederii in centrele de sanatate World Class. Toate vestiarele se vor goli dupa utilizare. World Class isi rezerva dreptul de a goli vestiarele la sfarsitul fiecarei zile lucratoare, in functie de programul fiecarui centru World Class, cand vestiarele se vor deschide automat. Bunurile personale sau orice alte bunuri gasite in vestiare, vor fi pastrate intr-o punga de plastic sigilata, intr-un spatiu de depozitare. Nicio clauză din prezentul Regulament Intern de Functionare si nicio acțiune sau declarație a vreunui prepus World Class nu va fi interpretată ca o obligație a World Class de a asigura paza bunurilor personale ale Membrului ori ca o preluare în custodie ori depozit a acestora, sens în care World Class este exonerată de orice răspundere pentru pierderea, deteriorarea (totală sau parţială) sau pentru furtul bunurilor personale ale Membrilor, pe perioada cât aceştia se află în incinta centrelor de sănătate World Class.
 16. Este strict interzisă expunerea părţilor intime ale corpului de către Membri / invitaţii acestora / copii acestora/  în sălile de antrenament sau în zona de piscină a centrelor de sănătate.
 17. Membrii sunt obligaţi să poarte echipament sportiv adecvat pe tot parcursul antrenamentului (trening, tricou, pantaloni scurţi şi pantofi de sport adecvaţi sălilor de antrenament). Membrii vor purta în zona de piscină costume de baie adecvate, inclusiv acoperirea părţii superioare a trunchiului (bust) în ceea ce priveşte membrii de sex feminin. Este interzisă intrarea Membrilor şi/sau invitaţilor acestora în sălile de antrenament sau în zona de piscină cu pantofi de stradă.
 18. Membrilor care efectuează exerciţii cu greutăţi li se recomandă să solicite sprijinul unui antrenor al World Class sau al unui alt Membru / unui partener de antrenament. La încheierea fiecărei şedinţe de antrenament, Membrii vor pune la locul special destinat, din cadrul sălii de antrenament, toate greutăţile precum şi orice alte echipamente utilizate în cadrul antrenamentului. În scopul menţinerii unui grad înalt de igienă, toţi Membrii trebuie să folosească, în timpul antrenamentului, prosoape şi să depoziteze orice deşeuri în spaţiile special amenajate în acest scop în interiorul centrelor de sănătate.
 19. Este interzisă intrarea Membrilor / a invitaţilor acestora in centrele de sanatate cu produse alimentare in caserole / sau alte recipiente ori cu pahare sau sa isi prepare mancare in centrele de sanatate. Este interzisa intrarea Membrilor / a invitatilor acestora în incinta piscinei,  cu produse alimentare sau bauturi, cu exceptia celor achizitionate din centrul de sanatate.
 20. Este interzisă efectuarea pozelor şi/sau înregistrărilor video de către Membri, în incinta centrelor de sănătate World Class, fără acordul prealabil, exprimat în formă scrisă, al World Class.
 21. Din motive de securitate, este strict interzisă deţinerea / posesia de către Membri sau de către invitaţii acestora a oricăror arme (inclusiv arme de foc, arme cu gaz, spray-uri paralizante sau arme cu electrosocuri), în incinta centrelor de sănătate World Class.
 22. Membrii care utilizează piscinele din incinta centrelor de sănătate World Class, inclusiv copiii acestora, declară si isi asuma pe proprie răspundere că Membrii/copiii acestora dețin aptitudinile necesare pentru a innota și ca au solicitat avizul prealabil al medicului în vederea utilizării lor în condiții de siguranță, exonerând de răspundere World Class pentru orice raspundere, vătămare ori eventual deces survenit din cauza necunoașterii ori insuficienței cunoștintelor de tehnici de înot, a lipsei condiției fizice sau a antrenamentului corespunzător ori a stării de sănătate necesare utilizării piscinei in condiții de siguranță. Din motive de securitate, săriturile în piscinele din cadrul centrelor de sănătate World Class sunt, de asemenea, interzise.
 23. Membrii au obligatia de a se asigura ca, copiii acestora sa aiba acces in centrele de sanatate World Class in conformitate cu Regulamentul privind accesul copiilor.
 24. World Class nu va fi responsabilă pentru eventualele accidentări sau vătămări de orice natură suferite de copiii minori ai Membrilor în interiorul centrelor de sănătate World Class.
 25. Membrii trebuie să utilizeze cu buna-credinta toate beneficiile acordate de catre World Class in plus la abonamentul achizitionat, inclusiv invitatiile, potrivit regulilor de utilizare a beneficiilor si potrivit scopului final pentru care acestea au fost acordate, astfel cum aceste reguli vor fi comunicate din cand in cand Membrilor, prin afisare pe website-ul www.worldclass.ro si/sau prin afisarea acestora in diverse zone din incinta centrelor de sanatate (receptie, sali de antrenament, sali de aerobic/ fitness de grup, piscina, sauna si vestiare, etc), si/sau in zona din contul de Membru. Incalcarea acestor reguli de utilizare a beneficiilor poate fi sanctionata cu anularea acestor beneficii in baza unei notificari emise de World Class in acest sens si aplicarea art. 10 de mai sus.
 26. Membrul a luat cunoştinţă şi acceptă faptul că, pe perioada derulării Contractului/Abonamentului, World Class își rezervă dreptul de a modifica orarul cursurilor organizate in centrele de sănătate World Class precum și de a anula aceste cursuri cu notificarea prealabilă transmisă Membrului într-un termen rezonabil. De asemenea, World Class va comunica Membrului situațiile de care World Class are cunoștință sau pe care le poate anticipa în mod rezonabil și care pot limita sau restricționa accesul Membrului la serviciile furnizate de World Class conform Contractului, inclusiv dar fără a se limita la evenimentele cu caracter sportiv sau promoțional organizate de World Class sau de partenerii săi.
 27. Orice sugestie, reclamație, plângere, sesizare sau solicitare din partea Membrilor (“Cererea”) se va formula în scris și se depune la recepția oricăruia dintre centrele de sănătate World Class în cel mult 15 zile lucratoare de la data producerii evenimentului. Cererea va trebui să conţină obligatoriu următoarele elemente: numele şi prenumele persoanei care adresează plângerea /denumirea, în cazul persoanei juridice; calitatea acestuia (numai dacă persoana care semnează plângerea este împuternicit al unei alte persoane ori reprezentant al unei persoane juridice); datele de identificare: domiciliu, CNP, serie şi număr de buletin, în cazul persoanei fizice / sediu social, cod unic de identificare, număr de înregistrare în Registrul Comerţului, în cazul persoanei juridice; descrierea completă a evenimentului precum şi data când s-a produs şi, dacă este cazul, ora la care s-a produs; adresa completă şi corectă la care răspunsul World Class va fi expediat; data întocmirii; semnătura persoanei care adresează Cererea (şi ştampila dacă este vorba de o persoană juridică). Toate Cererile adresate vor fi solutionate în termen de 15 zile lucratoare de la data înregistrării acestora în evidențele World Class. World Class îşi rezervă dreptul de a refuza soluţionarea Cererii dacă oricare dintre elementele de mai sus lipsesc. World Class nu garantează soluţionarea favorabilă a Cererilor.